ข้อมูลการจัดส่ง

โอนเงินที่ บัญชี ธนาคารกรุงเทพ 

ชื่อบัญชี: หจก.ขอนแก่นมาราธอน 

เลขบัญขี:

จัดส่งโดย ขนส่งเอกชน เช่น kerry